Školní družina při Základní škole Dr. Edvarda Beneše, nám. J. Berana 500, Praha 9 - Čakovice

Přihláška do školní družiny (ŠD) pro školní rok 2024/2025

Udělujete tímto souhlas společnosti ZŠ Dr. Edvarda Beneše Čakovice, se sídlem nám. Jiřího Berana 500,

196 00 Praha 9 - Čakovice, IČ: 70918805, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

zpracovávala tyto údaje:

Údaje o žákovi

ANO NE
Rodiče


ANO NE
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasím, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem ŠD a pravidly chování a jednání dětí ve ŠD.

Uvedené osoby dostanou čipové karty na vyzvedávání dětí ze ŠD.

Osoby vyzvedávající dítě ze ŠD (včetně rodičů). Maximálně 5 osob.
Uveďte CELÉ datum narození, pro případnou identifikaci.
PříjmeníJménoCelé datum narození

Upozornění rodičům

Má-li být dítě uvolněno z družiny výjimečně dříve a jde samo domů, musí být předem omluveno přes elektronickou žákovskou knížku v programu Bakalář. Elektronické omluvenky se posílají nejpozději do 9:00 ráno téhož dne. Osobě, která nemá čipovou kartu a není uvedena v této přihlášce, nebude dítě vydáno. Rovněž nebude posláno domů na základě telefonické žádosti nebo SMS zprávy. Zákonný zástupce přebírá max. 5 čipových karet, na kterých je pouze jedno dítě. Karty slouží k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Bez čipové karty není možné vyzvednout dítě ze školní družiny. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.